Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society) παρουσιάζει την πρώτη Μελέτη για την Κυπριακή Αγορά των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) «Cyprus ICT Market 2017 Forecast and 2016 Analysis»
 
Η Μελέτη, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την εταιρία IDC, καλύπτει όλα τα τμήματα της αγοράς όπως εξοπλισμός, υπηρεσίες, λογισμικό και τηλεπικοινωνίες και περιλαμβάνει τα μεγέθη της αγοράς για το 2016 καθώς και σχετικές προβλέψεις για το 2017. 
 
Η έρευνα διενεργήθηκε μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με τις μεγαλύτερες Κυπριακές εταιρείες Πληροφορικής, ελληνικούς οργανισμούς που λειτουργούν στην Κύπρο και διεθνείς εταιρείες με παρουσία στη χώρα μας.
 
Η Μελέτη θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, και θα περιλαμβάνει μια εκ βαθέως ανάλυση ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς κάθε χρονιά. Για το 2016, η ανάλυση καλύπτει το τμήμα Υπηρεσιών. 

Δείτε τη Μελέτη σε PDF μορφή εδώ: ICT CYPRUS REPORT.pdf

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες