Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το CERIDES  ανακοινώνουν την υλοποίηση του 1ου διαδικτυακού hackathon #HackHEUREKA, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου HEUREKA της ΓΔ-ECHO. Έξι (6) υποτροφίες διατίθενται για τους νικητές του #HackHEUREKA. Οι υποτροφίες προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το #HackHEUREKA είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://cerides.euc.ac.cy/general/hackheureka-a-hackathon-to-improve-community-preparedness/

Εγγραφές για #HackHEUREKA μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://bit.ly/3C3NHZn

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες