Φίλοι εκπαιδευτικοί (όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων) παρακαλείστε όπως διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για συμπλήρωση του ακόλουθου ερωτηματολογίου:  

Διερεύνηση του αντίκτυπου των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση: Τάσεις και η περίπτωση της Κύπρου

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μεταπτυχιακής διατριβής στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) διερευνούμε το θέμα: "Διερεύνηση του αντίκτυπου των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση: Τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και η περίπτωση της Κύπρου".

Η υποστήριξή σας σε αυτή την έρευνα εκτιμάται ιδιαίτερα και θα συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της χρησιμότητας και των πιθανών οφελών των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς των κυπριακών σχολείων και πανεπιστημίων να συμμετάσχουν στην έρευνα "Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

https://forms.gle/3v7drCd399FbDQCx8       

Η έρευνα είναι εγκεκριμένη από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μαρία Μελλά [email protected] 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες