Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής με το ECDL φέτος θα συμμετέχουν σε 2 Εκθέσεις με θέμα την Εκπαίδευση και την Καριέρα.

Η πρώτη χρονικά έκθεση ονομάζεται Διεθνής Έκθεση Σπουδών, διοργανώνεται από τον Ιδιωτικό οργανισμό Arvani Investments και θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου. 

Η επόμενη έκθεση θα γίνει 13-15 Μαρτίου, ονομάζεται Εκπαίδευση και Καριέρα και διοργανώνεται από τους οργανισμούς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Ευρωπαικό Γραφείο Κύπρου.

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες