Ημερίδα Τηλεκπαίδευσης 2011

Στην ημερίδα που διοργανώνει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 20 Δεκεμβρίου,  θα αναπτυχθούν τα κύρια ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την προστασία και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, με έμφαση στις επιλογές εφαρμογής των βασικών αρχών και κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ανώτατη και ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο http://elearning2011.ouc.ac.cy.  Για συμμετοχή παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες