Το CCS στηρίζει το Συνέδριο e-CYberHealth 2022, Ασφάλεια Κυβερνοχώρου στον χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας, που θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου στην Λευκωσία και είναι υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ζωή μας είναι ήδη ενεργά παρών και εξελισσόμενος διαρκώς ιδιαίτερα στον χώρο της Υγείας. Η συνεχώς αυξανόμενη ανταλλαγή και πρόσβαση σε σημαντικές ποσότητες ιατρικών δεδομένων μεταξύ των όλων των εμπλεκομένων οδηγεί στην εκτίμηση και τον μετριασμό των κινδύνων
που ενέχουν για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ηλεκτρονική Υγεία.

Στοχεύει να συγκεντρώσει όσους εμπλέκονται με τον χώρο της Υγείας με τους ειδικούς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε κοινή δράση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την ανάλυση σύγχρονων ασφαλών μεθόδων χρήσης και διαδικασιών αντιμετώπισης στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα Υγείας λόγω των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.e-cyberhealth.eu για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες