Ο Σύνδεσμος ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου (Diversity Chapter Cyprus (DCC)). Το DCC στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους, προωθώντας τη σκέψη της πολυμορφίας και την εφαρμογή πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς στον χώρο εργασίας. Παρέχει ένα Μνημόνιο Κατανόησης, δημιουργώντας μια ηθική, εθελοντική δέσμευση για ανάπτυξη και προώθηση ποικίλων και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικών και πρακτικών για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους στο χώρο εργασίας. Η Χάρτα βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Χαρτών Διαφορετικότητας, προσφέροντας ευκαιρίες για ανταλλαγή ορθών πρακτικών, διεθνή αναγνώριση και ένα ευρύ, υψηλού επιπέδου δίκτυο ιδρυμάτων και εμπειρογνωμόνων.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.facebook.com/DiversityCharterCyprus

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες