Στις 26 Νοεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί διαδικτυακά η έναρξη των εργασιών του DiversIT Chapter από τον CEPIS. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία αναγνώρισης των υφιστάμενων προσπαθειών και δημιουργίας οδηγιών για να βοηθηθούν οι οργανισμοί να ενσωματώσουν την ποικιλομορφία των φύλων στον τομέα της πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία από την Ευρωπαία Επίτροπο Καινοτομίας και Έρευνας, Mariya Gabriel, και άλλους βασικούς ομιλητές και πάνελ που θα ασχοληθούν με θέματα από τη σημασία της διαφορετικότητας των φύλων γενικά έως συγκεκριμένες βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση και διατήρηση γυναικείων ταλέντων στον τομέα των ICT.

Για εγγραφές: https://cepis.org/events/diversit-charter-launch/

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες