Πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου διαδικτυακή συνάντηση της Δράσης COST Action 18115 - Tribes

Η Δράση TRIBES χρηματοδοτείται από το  COST - European Cooperation in Science and Technology και στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την εξέλιξη και τη βελτίωση επιστημονικών μέτρων και οδηγών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ολιστική διασφάλιση της ένταξης, τη μείωση του εκφοβισμού και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας των όλων των μαθητές σε δευτεροβάθμια σχολεία της ΕΕ.

Το CCS συμμετέχει στην Διαχειριστική Επιτροπή της Δράσης με τον λειτουργό του Συνδέσμου Τουμαζή Τουμαζή.

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες