Συνεργασία CCS-ONEK για ενδυνάμωση των νέων σε θέματα ΤΠΕ

 

O Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Κυ. Συ. Π, CCS - Cyprus Computer Society) ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), για την προώθηση του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προς όφελος της νεολαίας.  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του CCS, κος Κώστας Αγρότης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΕΚ,  υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ των δύο οργανισμών, στις 17 Ιανουαρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ.

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας τους, ο Κυ. Συ. Π. και ο ΟΝΕΚ θα διοργανώνουν από κοινού δράσεις σχετικά με τους κλάδους της πληροφορικής, του προγραμματισμού και της ρομποτικής οι οποίες απευθύνονται ή/και αφορούν τους νέους. Παράλληλα, οι δύο οργανισμοί θα συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς διοργανώσεις.  

 

Ο  Κυ. Συ. Π, ως ο κατ' εξοχήν οργανισμός για την προώθηση και αναβάθμιση της πληροφορικής στην Κύπρο, υλοποιεί με επιτυχία έργα και δράσεις προς όφελος της νεολαίας, όπως είναι η διοργάνωση Παγκύπριων διαγωνισμών πληροφορικής, προγραμματισμού, ρομποτικής και κυβερνοασφάλειας. Παρακολουθώντας τις ευοίωνες προβλέψεις για τη συνεχόμενη αύξηση της ζήτησης των θέσεων εργασίας στον κλάδο των ΤΠΕ, ο  Σύνδεσμος μας  έθεσε ως κύρια επιδίωξη του την προσέλκυση περισσότερων νέων σε επαγγέλματα του κλάδου καθώς και την παροχή των κατάλληλων εφοδίων που δεν είναι άλλα από την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Με συνοδοιπόρο τον ΟΝΕΚ, που έχει ως γνώμονα του την ευημερία των νέων ανθρώπων,  ο Κυ. Συ. Π προσβλέπει  στην περαιτέρω ανάπτυξη των νεανικών δράσεων προς επίτευξη των στόχων του. 

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες