Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς οργάνωσε 9 διαφορετικές δραστηριότητες κατα την ετήσια δράση "Αll Digital Week". Οι δραστηριότητες υπευθύνονταν σε άτομα από μαθητές δημοτικού μέχρι και ενήλικες τόσο επαγγελματίες όσο και εκπαιδευτικούς. Συνολικά πέραν των 1560 συμμετεχόντων συμμετείχαν σε δραστηριότητες με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά. 

Οι δραστηριότητες που προσφέρθηκαν δωρεάν παρουσιάζονται πιο κάτω:

  1. Bebras Competition for Elementary School Students, Final Round, 06/03/2021
  2. Learn to code… become a superhero, 6/3 and 05-16/04/2021
  3. Introduction to coding, 12/03/2021
  4. Online courses on algorithmic and computational thinking for students, 16/03 and 06/04/2021
  5. Coding for High School Graduates, 19/03/2021
  6. Cyprus Cyber Security Challenge 2021, 01/04-18/04/2021
  7. Robotex Cyprus Trainers Meeting – The way forward, 08/04/2021
  8. Design your own digital game, 05-16/04/2021
  9. “SOFIA” Space Technologies & Remote Sensing, 05-16/04/2021

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες