Η νέα project manager του CCS, κα Αλεξάνδρα Φάκα παρευρέθηκε στο 3ήμερο ALL Digital Summit που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το συνέδριο περιλάμβανε πολλά εργαστήρια, συζητήσεις σε πάνελ, διαλέξεις, εκθέσεις καθώς και πολλές ευκαιρίες για δικτύωση. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού σε διαφορετικούς τομείς και ομάδες της κοινωνίας και στο πώς οι ψηφιακές (και άλλες) δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εντοπίσουν τα οφέλη για την ανάπτυξή τους.

Η ομάδα των ομιλητών περιελάμβανε τους Zdeněk Hřib, Δήμαρχο της Πράγας, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για την Ψηφιοποίηση και Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Τσεχική Δημοκρατία,  Ivan Bartoš, την εκπρόσωπο της Microsoft Vania Neto, καθώς και τον επικεφαλή της μονάδας της Ψηφιακής Εκπαίδευσης , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Georgi Dimitrov.

Η Αλεξάνδρα είχε την ευκαιρία να συναντήσει υφιστάμενους εταίρους και να συζητήσει με νέους τις δυνατότητες συνεργασίας σε προσεχείς προσκλήσεις της ΕΕ.

All Digital Summit • ALL DIGITAL (all-digital.org)

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες