Ενημερωτικό σεμινάριο European  Ε-competence framework for the ICT sector

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (CCS) συνδιοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα τη Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων (Cultural Center) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στη Λευκωσία με θέμα: ’European  Ε-competence framework for the ICT sector’’

 

Κύριος εισηγητής στην Ημερίδα θα είναι ο κ.Dudley Dolan, Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/WORKSHOP οn ICT SKILLS, αρμοδιότητα της οποίας είναι η εκπόνηση των Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τον τομέα των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στοn τομέα του ICT. Το εν λόγω Σεμινάριο έχει στόχο την παρουσίαση του European e-Competence Framework (e-CF) στο τομέα του ICT.  Το e-CF αποτελεί ένα πλαίσιο αναγνώρισης 40 δεξιοτήτων στον τομέα των Τεχνολογιών, Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ – ICT) που αναπτύσσεται ως μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών – χειριστών ΤΠΕ, παρόχων ΤΠΕ,  εκπαιδευτικών, κοινωνικών εταιρειών, των εργοδοτικών φορέων και των υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR Services) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση: invitation final.pdf

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες