Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Robotex Cyprus διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής σε συνεργασία με πληθώρα φορέων.

Σκοποί της διοργάνωσης είναι η αναβάθμιση του τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η εισαγωγή της ρομποτικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αναβάθμιση των επιστημονικών πεδίων STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και η προώθηση νέων μορφών μάθησης. Στόχοι της διοργάνωσης είναι η προσέλκυση μαθητών σε τομείς STEAM, η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, η διαθεματική ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας, ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/φοιτητών και εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών και η εκμάθηση βασικών αρχών κώδικα για επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε:

  • Μαθητές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην Κύπρο (δημοτικής, μέσης, τεχνικής).
  • Μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων, φροντιστηρίων και κρατικών ινστιτούτων επιμόρφωσης.
  • Φοιτητές όλων των πανεπιστημίων και κολλεγίων της Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών.
  • Στρατιώτες και ενήλικες με ενδιαφέρον στη ρομποτική τεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

          

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες