Ο Bebras είναι ένας διεθνής διαγωνισμός για μαθητές για την Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking), στην Κύπρο διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Πληροφορικής και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο στόχος είναι η προώθηση της Υπολογιατικής Σκέψης ανάμεσα στους μαθητές με τρόπο που επαυξάνει τις ικανότητες των μαθητών πέραν των επιστημών και των μαθηματικών και αναβαθμίζει τις αναλυτικές και αλγοριθμικές τους για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.

Ο διεθνής διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras® (Bebras International Challenge on Informatics and Computational Thinking)  διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2004. Ο διαγωνισμός, στον οποίο θα αναφερόμαστε σε συντομία ως Bebras®, ή «Κάστορας», ξεκίνησε ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene, του University of Vilnius της Λιθουανίας, με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής παιδείας. Ο διαγωνισμός Bebras αποτελεί, σήμερα, μια διεθνή πρωτοβουλία της ομώνυμης κοινότητας (The Bebras Community, 2017), με σκοπό την ανάπτυξη της Πληροφορικής και κυρίως της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking), μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών. Ο διαγωνισμός σε αρκετές χώρες είναι ανοικτός σε μαθήτριες και μαθητές όλων των βαθμίδων, από την προσχολική ηλικία έως και το Λύκειο. Στην Κύπρο εφαρμόστηκε για  πρώτη φορά το 2012 για μαθητές γυμνασίου καιτο 2020 για μαθητές δημοτικού.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για μαθητές γυμνασίου, αλλά γίνονται προσπάθειες για την διοργάνωση διαγωνισμού και για μαθητές δημοτικού. Προσφέρεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και μπορούν να συμμετέχουν μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Ο διαγωνισμός αποτελείται από 20 ερωτήσεις διαφόρων επιπέδων δυσκολίας  και διεξάγεται σε δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος είναι ανοικτός για μιά ολόκληρη εβδομάδα και οι μαθητές μπορούν να  τον εκτελέσουν είτε από το σχολείο είτε από το σπίτι τους χωρίς επίβλεψη ενώ ο δεύτερος γύρος οργανώνεται σε σχολεία υπό επίβλεψη.

Δεδομένου ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  καθίστανται χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση, αυτός ο "παιγνιδιάρικος" διαγωνισμός προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε αγόρια και κορίτσια να ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους και ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στις μελλοντικές τους σπουδές και στη ζωή τους γενικότερα.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

    

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες