Εκδήλωση: Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth): Αναγκαιότητα για επιτυχημένη εφαρμογή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)

Ημερομηνία/Ώρα: 12.06.14, 18:00

Χώρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οργανωτές: Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπουργείο Υγείας, IBM, Εταιρία Ιατρικής Πληροφορικής Κύπρου

Πληροφορίες: http://www.cs.ucy.ac.cy/cyehr/

Final-Workshop-eHealth.pdf

Website Cookies Consent More Information