Ειδικές Εκπτώσεις Διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα Και Ψηφιακή Καινοτομία προς τα Μέλη του CCS

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, με στόχο την άρτια επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική αναβάθμιση των μελών του CCS, προσφέρει την προνομιακή, με μειωμένο κόστος, συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι πλήρως αναγνωρισμένο ως ισότιμο και ομοταγές με τα Ελληνικά ΑΕΙ, το δε σύνολο των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από το ΔΙ.Π.Α.Ε και πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία, το ΔΟΑΤΑΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές του σύγχρονους κλάδους σπουδών υλοποιώντας με επιτυχία δέκα προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου καθώς και είκοσι πέντε προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Επίσης, δώδεκα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, προσφέρονται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή.

Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων είναι 12 ή/και 18 μήνες ενώ τα δίδακτρα για τα συμβατικά προγράμματα ανέρχονται στα €7,500 ενώ για τα εξ αποστάσεως ανέρχονται στα €5.400. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το CCS, το Πανεπιστήμιο προσφέρει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για κάθε μέλος του CCS, ειδικές εκπτώσεις στο συμβατικό και εξ αποστάσεως πρόγραμμα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή καινοτομία στο σύνολο της φοίτησης.

• Συμβατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή καινοτομία: Ειδική έκπτωση από €7,500 στις €5,000 στο σύνολο του προγράμματος

• Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή καινοτομία: Ειδική έκπτωση από €5,400 στις €4,200 στο σύνολο του προγράμματος

 

Για να ισχύσει η Ειδική προσφορά, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους βεβαίωση από το CCS που να πιστοποιεί την ενεργό συνδρομή τους.

Για πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Δρ. Σταύρο Χριστοδούλου, Προϊστάμενο του Τμήματος Εγγραφών στο τηλέφωνο (00357) 26843331 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

 

Website Cookies Consent More Information