Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής υποστηρίζει το 3ο Συνέδριο infocom.cy 2011 που διοργανώνει η Smart Press, η Smartcom και το περιοδικό "Κινητή Τηλεφωνία και Τηλεπικοινωνίες CY"

Το Συνέδριο έχει τίτλο: Η έξοδος από την κρίση είναι ψηφιακή και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, η ώρα 08:00.

Για πληροφορίες και εγγραφές http://www.infocomworld.eu/ 

Website Cookies Consent More Information