Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Πτυχιούχων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) οργανώνει και διεξάγει πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέργων πτυχιούχων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών ΤΠΕ και στοχεύει στην ομαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα βασιστεί αυστηρά σε σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στη Λευκωσία κατά την περίοδο 22 Ιουνίου 2015 – 24 Ιουλίου 2015 και θα έχει συνολική διάρκεια 100 ώρες.

Δείτε σχετική ανακοίνωση εδώ: press release.pdf και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: programme.pdf

Website Cookies Consent More Information