Έναρξη 3ου Ψηφιακού Πρωταθλήματος (ΨΠ) 2015-2016.

Το ΨΠ είναι Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας που στοχεύει στην προώθηση της έννοιας της ψηφιακής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα / ομάδες, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας ενώ, παράλληλα, προάγονται και θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα έχει τρεις κατηγορίες:
Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα
Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα
Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Υποβολή περίληψης των προτάσεων μέχρι τις 21/12/2015.

Όλες οι πληροφορίες εδώ.

Ανακοίνωση Έναρξης Διαγωνισμού 2015-2016.pdf

Website Cookies Consent More Information