​Το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και στήριξη σε πρόσφυγες που διαμένουν στην Κύπρο, στοχεύοντας στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στην ομαλή ένταξη στην τοπική κοινωνία. Το Συμβoύλιο έχει αναπτύξει τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα HelpRefugeesWork, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο και υλοποιείται από τον οργανισμό μας, το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.   

Ο στόχος του νέου αυτού εργαλείου είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να καλύψουν έγκαιρα τις ανάγκες στελέχωσής τους, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε ένα ποικιλόμορφο, προσοντούχο και με υψηλό κίνητρο εργατικό δυναμικό. Πρόκειται για υποψήφιους, οι οποίοι απολαμβάνουν καθεστώς Διεθνούς Προστασίας, έχοντας δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ακριβώς όπως οι Κύπριοι πολίτες.

Εν συντομία, η εγγραφή και η χρήση του HelpRefugeesWork είναι ιδιαίτερα απλή και εντελώς δωρεάν και  μπορεί να παρεχει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις, όπως:

  • Τη δημοσίευση αγγελιών για θέσεις εργασίας ή πρακτικής 
  • Πρόσβαση σε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αναρτημένων βιογραφικών σημειωμάτων.
  • Την αξιοποίηση των δωρεάν υποστηρικτικών υπηρεσιών του Οργανισμού μας για τον εντοπισμό του καταλληλότερου ατόμου για τη θέση.
  • Προβολή των επιχειρήσεων -σήμα, περιγραφή εργασιών, συνδέσεις με τις ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης-
  • Αξιοποίηση μιας καινοτόμου ευκαιρίας ενίσχυσης του προφίλ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών αυτών.

Όσοι ενδιαφέρεστε να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία, και να επωφεληθείτε από τις δεξιότητες και την πολιτισμική ποικιλομορφία που μπορούν να φέρουν οι πρόσφυγες στο εργασιακό τους περιβάλλον μπορείτε να εγραφείτε στην πιο πάνω πλατφόρμα. Η προσφορά ευκαιριών εργασίας ή κατάρτισης σε άτομα με υψηλό κίνητρο για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, αποτελεί μία καινοτόμα και ασφαλή επιλογή με αμοιβαία οφέλη και ουσιαστική συνεισφορά στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στο https://www.helprefugeeswork.org[email protected] ή στο τηλέφωνο:  +357 22205959

Website Cookies Consent More Information