Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στις Κυπριακές Εταιρείες

και Οργανισμούς και θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, θα υλοποιεί τα εκπαιδευτικά της προγράμματα

μέσω της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης.

 

Ως εκ τούτου σας προσκαλούμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:

 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 22301:2019 - BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS—REQUIREMENTS»

 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης στις:

29 και 30 Απριλίου 2020 από τις 09:00 μέχρι τις 13:00

 

·         Παρακαλούμε σημειώστε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι πολύ εύχρηστη και θα μπορείτε να συνδεθείτε

μέσω έξυπνων κινητών/ tablet ή/και Laptop.

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση training@cycert.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, στο 22 411438

 

Παρακαλώ δείτε την πρόσκληση και φόρμα συμμετοχής εδώ: 

CYS WEBINAR INVITATION.pdf

 

Website Cookies Consent More Information